ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอลเดอร์ลี่คลับ เนอร์สซิ่งโฮม
โทร 087 589 0234
  • th

ภาพบรรยากาศ


ภาพบรรยากาศ

บรรยากาศในเอลเดอร์ลี่คลับ เนอร์สซิ่งโฮม


บรรยากาศ การกายภาพบำบัด

qq


การจัดเตรียมอาหาร


บรรยากาศ การทำบุญตักบาตร